От тази седмица съдии, прокурори и следователи са с "по-кратка" декларация за имущество и интереси

Инспекторат към ВСС © Общество

Въпросните „облекчения“ са факт след промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), а днес бяха официално утвърдени от Главния инспектор към ВСС.

Промените всъщност „облекчават“ Декларацията за имущество и интереси, които съдии, прокурори и следователи трябва да подават със следните неща, които от тази седмица няма да са задължителни за тях:

Съгласно направените изменения и допълнения в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, считано от 11 февруари 2020 г. няма да се декларират:

1. Налични ценни книги, придобити чрез участие в бонова (масова) приватизация (т. 5);

2. Доходи извън тези за заеманата длъжност до 5000 лв. (т. 7);

3. Ползването на имущество на институцията, в която лицето заема длъжността (т. 8, изр. второ);

4. Служебното обучение (т. 9, б. „а“, изр. второ);

5. Служебното пътуване (т. 9, б. „б“, изр. второ);

6. Други плащания с единична цена над 1000 лв. (т. 9, б. „в“ е отменена);

7. Разходи за обучения извън случаите по т. 9 с еднократна стойност до 5000 лв. (т. 10).

Промените в Закона за съдебната власт предвиждат още, че в ал. 4 на чл. 175в при промяна на заеманата длъжност от лице, което остава задължено по този закон то не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ (в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране) или по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ (в едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране).

Промените, които бяха приети и в момента се изпълняват бяха внесени от Министерски съвет през ноември, 2019г.

В мотивите за промените и тяхното въздействие пише:

„Оптимизира се производството за разглеждане на заявления срещу забавено правосъдие, както и дейността по извършването на проверки на имуществените декларации и на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи“, Министерски съвет.

Интересно е как се оптимизира дейността по извършването на проверки на имуществените декларации на въпросните служебни лица? Може би с по-малкия обем от информация, който ще съдържат, но ако на този принцип администрацията трябва да се облекчава, то може да оставим само имената на въпросните! Оптимизацията при проверката на една имуществена декларация при това положение ще бъде пълна!

Общество ОРГ

Print0

Коментари 0

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

forum Няма коментари. Напиши първият!

Абонирай се и получавай най-интересните разкрития по имейл всеки ден!