Валери Симеонов предложи законопроект за разрешаване на строене на ВЕЦ-ове в защитени зони

Валери Симеонов © Общество

Това се случи между първо и второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия внесен от Министерстки съвет в НС.

Днес Законопроекта на Министерски съвет беше гласуван на второ четене, а предложението за промени между вече гласуваното 1 четене (на 7 ноември 2019г.) и днес внесе Валери Симеонов с група народни представители от Обединени патриоти.

В текста на предложението си законодателни промени Валери Симеонов записва следното:

Тоест, Симеонов предлага промени в Закона за безопасното използване на ядрена енергия в който повече да не важи чл. 118ж, ал.1 т.4 и т.5 от Закона за водите. Какво сочи този член обаче?

Ето го и него:

Чл. 118ж. от Закона за водите (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.)

АЛ. (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:

т.1. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи, освен когато те са със значим обществен интерес и/или ползите за обществото превишават ползите от постигане на екологичните цели и са обосновани като изключение по чл. 156е в действащия план за управление на речния басейн;

т. 2. когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек;

Като мотив за законопроекта си Симеонов казва – „Предлаганите изменения целят подобряване на вече съществуващата нормативна уредба“. Интересно обаче с какво тя ще се подобри, ако се позволи строенето на ВЕЦ-ове при въпросните обстоятелства, които в момента защитават въпросни водоеми и зони от стореж на ВЕЦ-ове.

Другият скрит мотив на законопроекта на Симеонов е издаване на разрешителни за водохващания, които са издавани преди август 2010 г. Тоест възобновяване на строежи от 2010г. със старши разрешителни в зони на „Натура 2000“.

Рестрикции в Закона за водите, които Симеонов иска да премахне на практика забраняват строежа на нови ВЕЦ-ове във водосбора на реките, във води за отдих и водни спортове, зоните за опазване на стопански ценни видове риби и в национални защитени територии и в зони от европейската мрежа „Натура 2000“.

Против законопроекта на Симеонов обаче има възражения от Министерството на околната среда и водите.

Днес се проведе и протест, който посрещна депутатите пред НС именно поради същият законопроект на Симеонов:

Къде заради това, къде защото усети, че законопроектът му няма да мине, Симеонов реши да го изтегли – с думата „ЗАСЕГА“. Той заяви, че времето преди гледането на поправките е кратко и недостатъчно обществото да бъде осветлено.

„В случая на мен не ми харесва това ние под натиск на екологични организации, които силно изопачават истината по този въпрос, да извършим една екзекуция. Предпочитам да изтегля законопроекта за да има време за едно широко и масово обсъждане, което да се проведе в Народното събрание, а след това текстовете да се обсъдят в зала с присъствието на експерти от МОСВ“, заяви Симеонов.

По същият начин Симеонов подходи и с промените в Закона за хазарта, които първо внесе преди година, върна ги и след това само преди месец внесе отново. Законопроектът за промени в Хазарта беше внесен с мотива, че „мекият хазарт“ (търкането на билети) застрашава здравето на хората. В последствие сектора беше монополизиран с окончателното гласуване на законопроекта на 2 четене миналата седмица.

В същото време вчера екипът ни Ви информира за това #KOЙ кадрува в прокуратурата. Анализът на последните събития и направеното от Симеонов, спрямо това чии интереси би обслужило (основният заинтересован от ВЕЦ-овете Ахмед Доган) сочи единствено и само към там, че всъщност един от лидерите на „Обединени патриоти“ е и една от „бухалките“ на въпросният почетен лидер на политическа сила.

Общество ОРГ

Print0

Коментари 0

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

forum Няма коментари. Напиши първият!

Абонирай се и получавай най-интересните разкрития по имейл всеки ден!